Konoplja Strateška Sirovina Srbije u 21. veku

by | Jan 30, 2020 | konoplja

KONOPLJA – KLJUČNA STRATEŠKA SIROVINA SRBIJE U 21. VEKU

U Srbiji se, pored svih sila koje pokušavaju da zabrane i obesmisle konoplju, rodila nova nada.

NAKS – Nacionalna asocijacija konopljara Srbije osnovana je 27. novembra 2019. godine, a zvanično je registrovana 27. januara 2020. godine. Osnivači su EKO udruženja, Udruženja za slobodu konoplje, uzgajivači i industrijalci zainteresovani za rad sa konopljom, kao i predstavnici državnih ustanova.

Asocijacija će biti deo zajednice Evropskih udruženja za slobodu konoplje, kao i Evropske asocijacije industrija konoplje – EIHA (European Industrial Hemp Association).

Zajedničkim snagama osnovali smo Nacionalnu asocijaciju konopljara Srbije, krovno udruženje za odbranu konoplje, koje Republici Srbiji i njenim građanima nudi konkretna i realna rešenja za trenutnu ekološku katastrofu, za razvoj poljoprivrede, industrije, turizma, medicine i privrede uopšte.

Asocijacija će u narednom periodu, kroz brojne aktivnosti, jasno staviti do znanja da jedna biljka – konoplja,  može da izleči Srbiju, razvije privredu i selo, pokrene nove održive eko industrije, omogući zapošljavanje i budućnost za mlade i da spasi Srbiju od nestanka, zagađenja i uništenja prirodne sredine, gladi, siromaštva i masovne ekonomske migracije mladih.

Cilj Asocijacije je i osnovna zašita proizvođača i korisnika konoplje od mnogih prevaranata koji haraju Srbijom, kao i uspostavljanje standarda u uzgoju i preradi konoplje za sve namene.

Srbija je od vajkada bila uzgajivač konoplje. Vekovima je to bitna strateška sirovina kako kneževine, zatim kraljevine kao i u doba komunističke Jugoslavije, sve do kraja sedamdesetih godina prošlog veka. Konoplja je odgajila i odškolovala generacije srpske dece, a uzgajala se duž obala svih reka, kao i u Sremu, Banatu i Bačkoj. Do pre četiri decenije redovan deo naše ishrane bila je konoplja, kao i važna nutritivna jedinjenja koja se i danas koriste u lečenju mnogih bolesti. Živina i stoka bili su hranjeni semenom, lišćem i cvetovima konoplje te je u mesu i mlečnim proizvodima, koje smo tradicionalno koristili u Srbiji, uvek bilo dovoljno ovih bitnih nutritijenata. Kako se u svetu pa zatim i u Srbiji promenio način ishrane, omasovile su se i mnoge autoimune, degenerativne idr. bolesti i kancer. Rešenja postoje. Neophodno je i vreme je da konoplju vratimo u svakodnevnu ishranu, da se vratimo zdravoj prirodnoj hrani za ljude i životinje, zbog zdravlja nacije i posebno naše dece.

Stranci mogu i treba da uče od nas. Ne smemo da dozvolimo da i dalje budemo roblje strancima, da im srpski seljak služi samo kao jeftina radna snaga za jeftin izvor sirovine, koji će se u zemljama u našem okruženju prerađivati i na kraju skupo prodavati građanima Srbije. Neophodno je odmah ulagati u ogromne domaće potencijale.

Greškama a i voljom političkih elita, Srbija više nije proizvođač i ne može da parira korporacijama i velikim privredama po pitanju tehnologije, industrijske proizvodnje, farmacije i drugo. Poslednjih decenija osuđeni smo da budemo uvoznici, zbog čega se naša privreda gasi, a stanovništo iseljava. Industrija konoplje danas je najbrže rastuća industrija u svetu. Jedina sirovina svojstvena Srbiji, a za koju eksplozivno raste interesovanje na svetskom tržištu je KONOPLJA, kao i proizvodi od konoplje najšireg spektra potrošnje. Sastav poljoprivrednog zemljišta, geografski položaj i klima u Srbiji omogućavaju kvalitet konoplje kao nigde drugde u svetu, dok je znanje i iskustvo u Srbiji, posebno za uzgoj, ispred ostalih.

Konoplja na najdirektniji način podiže kvalitet uzgoja i za druge poljoprivrdne kulture, podsticaj je posebno za organsku poljoprivredu. Dve godine uzgoja konoplje na jednoj parceli očisti tlo do te mere da je moguće uzgajati organsku hranu (naravno uz druge uslove – blizina puta, potencijalnih zagađivača i izolovanost parcele od herbicida, pesticida isl.).

To znači da izjava: „Jedino konoplja može spasiti Srbiju“ prerasta iz slogana, političkih parola ili sudbina u realno stanje stvari.

Želja nam je da vas ohrabrimo da nam se pridružite: svi poljoprivrednici koji obrađujete male njive i stalno strepite za sutra, svi lekari kojima su vezane ruke, a želite da primenite bezbednu prirodnu terapiju kanabisom, kao kolege iz okruženja i sveta, svi koji želite da ostavite fabrike i vratite se svome domu, na svoju zemlju, svi koji želite da normalno živite od svog rada u svojoj državi.

Konoplja, najkorisnija biljka na planeti, danas poznata čoveku, pripada svima nama.

“U čistim rukama čista je svima, konoplja je danas ponižena međ’ usevima.„