Kanabinoidi blokiraju ulazak virusa SARS-CoV‑2 i njegovih novih varijanti u ćelije

by | Feb 17, 2022 | konoplja

Ričard B. van Brimen, Rut N. Muširi, Timoti A. Bejts, Džuls B. Vajnstin, Hans C. Lejer, Skotland Farli i Fikadu G. Tafes

ABSTRAKT: Kao dopuna vakcinama, terapijski agensi malih molekula su potrebni u lečenju i prevenciji infekcija izazvanih teškim akutnim respiratornim sindromom koronavirusa-2 (SARS-CoV-2) i njegovim varijantama koje izazivaju COVID-19. Afinitetna selekcija-masena spektrometrija je korišćena za otkrivanje botaničkih liganada koji se vezuju za šiljasti protein SARS-CoV-2. Utvrđeno je da su kanabinoidne kiseline iz konoplje (Cannabis sativa) alosterni, kao i ortosterni ligandi sa mikromolarnim afinitetom za šiljasti protein. U naknadnim ispitivanjima neutralizacije virusa, kanabigerolna kiselina i kanabidiolna kiselina sprečile su infekciju ljudskih epitelnih ćelija pseudovirusom koji eksprimira protein SARS-CoV-2 i sprečile ulazak živog SARS-CoV-2 u ćelije.

 Značajan podatak je da su kanabigerolna kiselina i kanabidiolna kiselina bile podjednako efikasne protiv alfa varijante SARS-CoV-2, B.1.1.7, i beta varijante B.1.351. Ovi kanabinoidi, oralno biodostupni i kroz istoriju bezbedno korišćeni kod ljudi, imaju potencijal da spreče i izleče infekcije SARS-CoV-2, izolovani ili u ekstraktima konoplje