Saopštenje za javnost 2022

by | Feb 17, 2022 | konoplja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NACIONALNE ASOCIJACIJE KONOPLJARA SRBIJE

Zahtev za smenu članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance

Nacionalna asocijacija konopljara Srbije (NAKS) zahteva da se hitno rasformira Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance Vlade R. Srbije, na čijem čelu je dr Danica Grujičić, koja je 2019-te godine pokušala da svrsta CBD (kanabidiol) u psihoaktivnu supstancu, koja navodno “širi farmakološku zavisnost”.

 

Nakon odluke agencije Ujedinjenih nacija (Beč, 2.12.2020) da se kanabis u medicinske svrhe, posle 60 godina, povuče sa liste najopasnijih droga sveta, kao i presude Suda pravde Evropske Unije (Luksemburg, 19.12.2019) da kanabidiol nije opojna droga, smatramo da, iz profesionalnih i etičkih razloga, dr Danica Grujičić i ostali članovi Vladine komisije ne mogu više donositi odluke po ovom pitanju.

 

Presuda Suda Evropske unije (CJEU) u vezi sa pokušajem zabrane prometa CBD artikala u Francuskoj, se odnosila na omogućavanje slobodnog prometa CBD proizvoda kako u lokalnoj, tako i u međudržavnoj trgovini.

 

U skladu sa gorenavedenim odlukama svetskih i evropskih institucija, zahtevamo da ekstrakti CBD-a (kanabidiola) odmah postanu dostupni i građanima Srbije, a u skladu sa postojećim trgovinskim ugovorima sa Evropskom unijom.

 

Kao posledica dugogodišnjeg odbijanja Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance da reši mogućnost lečenja i regulativu za kanabis, pacijenti u Srbiji su i dalje diskriminisani, bez mogućnosti da legalno nabave CBD ekstrakte, što ih čini jedinima u okruženju i retkima u svetu.

 

Nova, krajnje zabrinjavajuća, odluka komisije za PKS (18. 11. 2021), kojom se zabranjuju svi proizvodi od legalne konoplje za ishranu uz proglašavanje CBD-a za psihoaktivnu supstancu a suprotno odluci SZO i kompletne nauke u svetu, u potpunosti doprinosi gašenju ponovo pokrenutog uzgoja i prerade tradicionalne srpske biljke konoplje. Jedine biljke koja omogućava obnovu sela, privrede i razvoj novih eko industrija 21. veka, masovno zapošljavanje i ostanak mladih stručnjaka u Srbiji.

 

Poslednja odluka Komisije i naredba inspekcije Ministarstva poljoprivrede da se svi proizvodi od legalno gajene konoplje povuku sa tržišta, uključujući čak i salatno ulje semena konoplje, i da se u potpunosti zabrane za ljudsku upotrebu nisu samo velika šteta za privrednike, već to predstavlja i direktnu pretnju za zdravlje građana Srbije, posebno za hiljade bolesnih, među kojima su i deca, koji već u terapiji koriste proizvode ove višestruko korisne biljke.

Odluka već ima veoma ozbiljne posledice i u smislu direktnog uticaja na gašenje svakog vida uzgoja legalne konoplje na teritoriji Srbije i iskorenjivanje tradicionalne biljne kulture sa ovih prostora. Što znači da su u ozbiljnom problemu i potpuno neravnopravnom položaju u odnosu na susede i ostale evropske države i mnogobrojni legalni uzgajivači i prerađivači konoplje u Srbiji, kojima je dozvoljeno da legalno uzgajaju, ali ne i da racionalno iskoriste i plasiraju sve plodove svoga rada, osim da u bescenje prodaju deo sirovine koju su proizveli.

 

Iz svega navedenog smatramo da pomenuta dr Danica Grujičić ne može da nastavi da odlučuje o ovako bitnim stvarima za zdravlje i život ljudi, posebno u oblastima u kojima, čak i po sopstvenom priznanju, nije stručna.

 

Zarad dobrobiti pacijenata, zdravlja građana, kao i koristi za privredu i samu državu, zahtevamo da se u sastav nove Komisije za psihoaktivne supstance uključe i direktno zainteresovane strane, pacijenti, udruženja građana i stučnjaci iz oblasti nauke o kanabisu kako iz zemlje, tako i inostranstva.

Sve ovo je posebno važno u doba Korone, jer su brojne studije pokazale veliku korist ekstrakata cvetova kanabisa kako u terapiji i sprečavanju teških oblika bolesti, tako i u samom oporavku, te ne vidimo razlog da ne budemo otvoreni za već sprovedne studije i njihovu primenu kod nas.

 

Nacionalna asocijacija konopljara Srbije- NAKS