Osnivači NAKS

Osnivači NAKS

SOCIJALNI KLUB ZDRAVA SRBIJASOCIJALNI KANABIS KLUB BEOGRAD INICIJATIVA ZA PROMENU ZAKONSKE REGULATIVE KANABISAKNE BOSEM GENESISHUMANITARNO UDRUŽENJE KONOPLJAKONOOPACVETIĆ KOZMETIĆEKO PLUSUNIJA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDUNTRL TECH. NOVI SAD STEVAN ŽIVANČEV, PETROVARADIN...

Osnivači NAKS

Statut Asocijacije

U skladu sa čl. 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (»Službeni List RS«, br. 44/18) na osnivačkoj skupštini održanoj dana 27.11.2019. godine, u Novom Sadu, donet je: S   T   A   T   U   T Nacionalne asocijacije konopljara...