STRUKA- NAUKA, MUP I SUDSTVO

by | Jan 8, 2023 | konoplja

Svetska Zdravstvena Organizacija (struka-nauka) je utvrdila da kanabis nije štetan po zdravlje ljudi i to je verifikovano odlukom nadležnog organa UN-a. Ukoliko postoji sumnja u štetnost kanabisa, uraditi stručnu analizu istog koja neće biti zasnovana na predrasudama. Generacijama smo učeni da je kanabis droga štetna po ljudsko zdravlje i takvo naučeno shvatanje se može proveriti samo putem nepristrasne naučne analize, a ne prepisivanjem naučenog pre nekoliko decenija. Nauka napreduje i ne može se žmuriti na to. Predlažemo da zatražimo od UN-a naučnu dokumentaciju na kojoj se bazira njihova odluka, objaviti istu i otvoriti naučnu raspravu o toj temi na osnovu koje se može zauzeti stav o štetnosti kanabisa po ljudsko zdravlje. Ukoliko se utvrdi da je stepen štetnosti kanabisa neprihvatljiv po ljudsko zdravlje, korišćenje istog nastaviti sankcionisati. Ukoliko nije tako, upotrebu kanabisa deregulisati. Nije svrsishodno nastojanje dodatno novim propisima regulisati upotrebu kanabisa ukoliko nije štetan po ljudsko zdravlje, već primeniti I urediti već postojeće zakone koji se odnose na proizvodnju prehrambenih proizvoda (možemo doneti i novi zakon o regulisanju proizvodnje i upotrebe paštete). Ključnu ulogu u ovome treba da ima ministarstvo zdravlja. MUP nije nadležan za ovo pitanje. MUP ne utvrđuje štetnost namirnica. Uloga MUP-a je da suzbija nelegalne stvari, a ako se zauzme stav da kanabis nije štetan nema smisla ni da bude nelegalan. Mafija koja se trenutno bavi proizvodnjom i prometom kanabisa bi bila eliminisana dekriminalizacijom kanabisa. Resursi koje država troši na sprečavanje i sankcionisanje proizvodnje, prometa i upotrebe kanabisa su velike i bilo bi zanimljivo videti analizu koliko radnih sati nadležnih se troši na suzbijanje kanabisa, koliko materijalnih sredstava se troši u navedenu svrhu ( u mupu, javnom tužilaštvu, sudovima, zatvorima) i koliko to državu košta i koliko opterećuje mup i pravosudni sistem. Ukoliko je stepen društvene opasnosti upotrebe kanabisa zaista toliko mali ili ga ni nema, rasteretiti državne organe rada na suzbijanju istog i trošenja budžetski sredstava u tu svrhu.