U skladu sa čl. 10, 11 i 12 Zakona o udruženjima (»Službeni List RS«, br. 44/18) na osnivačkoj skupštini održanoj dana 27.11.2019. godine, u Novom Sadu, donet je: S   T   A   T   U   T Nacionalne asocijacije konopljara...